Medi-Onco s.r.o.
Ambulance klinické onkologie
 
 

Společnost Medi-Onco s.r.o. je specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotnickou péči v oblasti klinické onkologie.


Cílem zdravotnického zařízení je zajištění komplexní péče o pacienty s nádorovým onemocněním, zejména prsu. Zajišťuje strategii léčby, chemoterapii, hormonální léčbu a další dispenzatizaci. S ohledem na dlouholetou spolupráci MUDr. Hany Kaňkové s ostatními zdravotnickými zařízeními má společnost Medi-Onco s.r.o. zajištěnou úzkou spolupráci v oblasti chirurgické péče, radioterapie a biologické léčby.

 

MUDr. Hana Kaňková
Jednou z podmínek

uzdravení je chuť

uzdravit se.

    Lucius Annaces SenecaKlinická onkologie

  1. -konzultace

  2. -klinická vyšetření

  3. -komplexní péče

  4. -dispenzarizace


Kontakt

Medi-Onco s.r.o.

Běloveská 656

199 00 Praha 9


tel.: 222 765 113

mob.: 605 861 708

fax: 272 915 509

email: h.kankova@centrum.cz